Consultiva – Utvecklar de mänskliga resurserna i företaget

Urval

Consultivas arbetspsykologer är specialister på att med hjälp av djupintervjuer och tester bedöma personlig läggning och lämplighet för olika befattningar. Såväl vid specialist- som chefsurval. 

Ledarutveckling – Coaching

Med hjälp av en personlig coach får du som chef och ledare möjlighet att i samtalets form lära och utvecklas som ledare. Utgångspunkten är aktuella problem och svårigheter i din vardag som ledare. Coaching är en process över tid och bör ske regelbundet under minst ett halvår.

 

Kontakta oss

l2

Lars Söderås

Organisationskonsult och leg psykolog 
073-150 30 49
lars@consultiva.net